Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Försöksverksamhet för en miljöpremie i förmånssystemet

I denna slutrapport redovisar TLV förslag för hur premien och utbetalningssystemet ska utformas samt premiens storlek. Rapporten innehåller även en uppdaterad EU-rättslig analys och ett myndighetsgemensamt förslag på en särskild förordning om försöksverksamhet med miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fick i maj 2021 regeringens uppdrag (S2021/04128) att utveckla och förbereda för en försöksverksamhet gällande att införa en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet. Arbetet har utförts i samverkan med Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten och utgångspunkten ska vara att försöksverksamheten ska bedrivas under åren 2024–2027.

Sidinformation