Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Delrapport 2 av Försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst

TLV har lämnat en delrapport till regeringen om försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst.

TLV fick 2020 ett regeringsuppdrag att genomföra en försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek, ta fram ett regelverk och föreslå en modell för offentlig ersättning. Farmaceutiska tjänster definieras som rådgivning och andra insatser utöver grunduppdraget, som syftar till att förbättra läkemedelsanvändningen. Uppdraget ska genomföras som ett policylabb i enlighet med vad som föreslogs i den förstudie som TLV rapporterade till regeringen i december 2019.

Uppdraget ska genomföras på tre år och slutrapporteras i mars 2024. Denna delrapport sammanfattar det andra årets arbete med uppdraget.

Sidinformation