Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Delrapport av Uppdrag att utforma ett system med beredskapsapotek

Regeringen gav i juli 2022 TLV, Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i uppdrag att tillsammans analysera och lämna förslag om utformningen av ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt system med beredskapsapotek.

Systemet ska tillgodose allmänhetens behov av läkemedel under en fredstida krissituation, höjd beredskap och ytterst krig. I denna delrapport beskrivs de analyser som TLV hittills har gjort inom ramen för uppdraget.

Uppdraget, som samordnas av TLV, ska slutrapporteras i december 2023.

Sidinformation