Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppdaterad prognos av besparingar från sidoöverenskommelser 2023–2026

TLV prognostiserar återbäringen för år 2023 till 3,33 miljarder kronor, vilket motsvarar en uppjustering med knappt sex procent jämfört med den prognos som lades i juni 2023. För år 2024 prognostiseras återbäringen till 3,78 miljarder kronor (+7 procent sedan juniprognosen), år 2025 till 4,04 miljarder (+10 procent) och år 2026 till 4,24 miljarder (+11 procent).

Sidinformation