Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tillgängliggörande av data för utvärdering av läkemedelsanvändning och läkemedelseffekt

I denna rapport redovisar TLV regeringsuppdraget Tillgängliggörande av data förutvärdering av läkemedelsanvändning och läkemedelseffekt.

I uppdraget undersöker TLV möjligheten att använda data från klinisk vardag för att förbättra möjligheterna till uppföljning av läkemedel. I arbetet ingår utveckling av verktyg och metoder för att kunna systematisera och analysera data i större utsträckning och en fortsatt utveckling av verktyg för att kommunicera resultaten av analyserna.
Uppdraget har bedrivits med utgångspunkt i slutsatser från tidigare arbeten inom ramen för myndighetens uppdrag att följa upp läkemedel i klinisk vardag.

Sidinformation