Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

2020 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling

Apotekens e-handel driver tillväxten 2019 och tillväxttakten ökar under 2020. Det visar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, uppföljning av apoteksmarknaden.

Apotekens e-handel står huvuddelen av tillväxten på apoteksmarknaden och omsatte 5,1 miljarder kronor 2019, vilket motsvarar 10,7 procent av den totala apoteksmarknaden. Utvecklingen fortsätter även starkt under första halvåret 2020.

Antalet apotek blir färre och öppettiderna fortsätter att minska

Under perioden december 2019 till maj 2020 har antalet apotek minskat med totalt sex stycken - de flesta inom avståndsintervallet 500 meter från ett annat apotek. Öppettiderna på marknaden har minskat med 30 minuter för medianapoteket.

Apotekens omsättning och bruttovinst ökar

Öppenvårdsapotekens samlade bruttoresultat har fortsatt att öka och uppgick 2019 till 11,7 miljarder kronor, 600 miljoner mer än 2018.

Det finns även en ökad spridning inom apoteksföretagens rörelseresultat. Mellan de sex stora företagen skiljer det upp till fem procentenheter i rörelsemarginal. De övriga företagen har en ännu större spridning. En bidragande orsak till ännu högre spridning bland de övriga är de nyetablerade e-handelsföretagen.

TLV gör en begränsad översyn av handelsmarginalen

Handelsmarginalen kallas den ersättning som TLV beslutar att apoteken ska få för att expediera receptförskrivna läkemedel inom högkostnadsskyddet för läkemedel. Handelsmarginalen uppgick 2019 till cirka 4,8 miljarder kronor, exklusive dosapoteken.

Den begränsade översynen skulle bland annat analysera hur framtida avgiftsökningar påverkar apotekens rörelseresultat och genomföras av TLV under våren 2021.

Sidinformation


Senast uppdaterad
30 augusti 2022