Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Klinikläkemedelsuppdraget

TLV har i uppdrag av regeringen att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av utvalda läkemedel som används inom slutenvården.

Uppdraget sker i samverkan med Rådet för nya terapier, NT-rådet, som är en expertgrupp inom Sveriges kommuner och regioner, SKR. Inom uppdraget fattar TLV inte några beslut om läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Det är NT-rådet Länk till annan webbplats. som initierar vilka läkemedel som ska utvärderas inom klinikläkemedelsuppdraget och som beställer hälsoekonomiska bedömningar av TLV. De hälsoekonomiska bedömningarna är avsedda att användas som stöd för NT-rådets rekommendation till regionerna rörande användning och upphandling av läkemedlet. Syftet med nationellt ordnat införande av nya läkemedel är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet.

Under de senaste åren har antalet beställningar från NT-rådet om hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel ökat och rådet har signalerat att behovet troligtvis kommer fortsätta öka, inte minst med tanke på att allt fler cancerläkemedel och avancerade terapier, ATMP, förväntas bli godkända.

TLV:s uppdrag från regeringen samt TLV:s rapport hittar du i sin helhet nedan. Där hittar du också en länk till den nationella läkemedelsstrategin. 

Sidinformation


Senast uppdaterad
7 november 2022
Till toppen