Innehållet på sidan:

Föreskrifter

Nedan presenteras TLV:s gällande grundförfattningar. Här finns även föreskrifter som har kommit ut från trycket men ännu inte har börjat gälla. Upphävda ändringsförfattningar presenteras inom parentes. I vissa föreskrifter hittar du också allmänna råd som har publicerats tillsammans med föreskrifterna.

TLVFS-nummerFöreskriftÄndrad/ omtryckt/ Konsoliderad
HSLF-FS 2017:29  Om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention  
TLVFS 2014:9 Om prissättning av vissa äldre läkemedel  
TLVFS 2014:5 E-hälsomyndighetens föreskrifter om avgift av öppenvårdsapotek för att föra receptregistret och läkemedelsförteckningen  
TLVFS 2013:4 Om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse

Ändrad:
TLVFS 2013:9

Konsoliderad:
TLVFS 2013:4 (till och  med TLVFS 2013:9)

TLVFS 2011:3 Om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar

Ändrad:
HSLF-FS 2015:18
HSLF-FS 2015:22
(TLVFS 2014:4)
(TLVFS 2013:8)
TLVFS 2012:5

 

TLVFS 2009:4 Om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m m.

Ändrad:
HSLF-FS 2015:17
HSLF-FS 2015:21
TLVFS 2014:8
(TLVFS 2014:3)
(TLVFS 2013:7)
(TLVFS 2011:5)
TLVFS 2011:4
(TLVFS 2011:1)
TLVFS 2010:1
(TLVFS 2009:7)

Ändrad och omtryckt:
HSLF-FS 2017:63

TLVFS 2009:3 Om handelsmarginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

Ändrad:
HSLF-FS 2017:30
TLVFS 2014:11
(TLVFS 2009:5)

 Ändrad och omtryckt:
HSLF-FS 2015:32

TLVFS 2008:2 Om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelse-kontrollerande syfte

Ändrad och omtryckt:
HSLF-FS 2016:90

Ändrad:
HSLF-FS 2015:16
HSLF-FS 2015:20
TLVFS 2013:6
TLVFS 2012:4

 

TLVFS 2008:1 Om statligt tandvårdsstöd

Ändrad och omtryckt:
HSLF-FS 2017:39
HSLF-FS 2016:49

Ändrad:
TLVFS 2009:6

TLVFS 2003:2 Om receptfria läkemedel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Ändrad:
TLVFS 2012:3
LFNFS 2003:4

Konsoliderad:
TLVFS 2003:2 (till och med TLVFS 2012:3)

 

Gemensam författningssamling

TLV:s föreskrifter kungörs i "Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m." (HSLF-FS), men finns även på TLV:s webbplats.

Till (HSLF-FS) på Kunskapsguidens webbplats