TLV logotyp

Säkerhet på apoteksmarknaden

TLV har lämnat remissvar på nya apoteksmarknadsutredningens delbetänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

TLV ser positivt på fler av de förslag som ger en ökad tydlighet om de krav som ställs på apoteken beträffande tillhandahållande av läkemedel, ändamålsenlig information och rådgivning samt generiskt utbyte. TLV bedömer dock att flera förslag är kostnadsdrivande och att utredningen i allt för ringa omfattning redogjort för hur förslagen ska förbli kostnadsneutrala.

Publicerad 10 augusti 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV