TLV logotyp

Du är här:

Föreskrifter om apotekens handelsmarginal på remiss

Nu remitterar TLV föreskrifter som ska bidra till ökad tillgänglighet på apotek i Sverige. Föreskrifterna ska reglera apotekens ersättning för receptbelagda läkemedel. De ska också reglera hanteringen av läkemedelskopior så att de alltid säljer marknadens billigaste alternativ. Föreskrifterna träder i kraft i juli 2009.

- Vi arbetar för att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas på läkemedel. Därför presenterar vi förslag till föreskrifter som ska bidra till att regeringens mål uppnås om ökad tillänglighet och service utan att kostnaderna för patient och landsting stiger, säger Gunilla Hulth-Backlund, generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Den 1 april i år presenterade TLV ett förslag till höjd handelsmarginal för apotekens försäljning av receptbelagda läkemedel och hur höjningen ska finansieras. Med remissutskicket tar TLV nästa steg för att fastställa regelverket kring den höjda handelsmarginalen.

- Vårt remissutskick går ut brett eftersom förändringarna på den svenska apoteksmarknaden berör många. Vi vänder oss till nästan 50 aktörer, bland annat patientföreträdare, apoteksaktörer, berörda myndigheter och till läkemedelsföretag, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Handelsmarginalen kommer att höjas med nästan en halv miljard kronor på årsbasis. Finansieringen ska genom att läkemedel används på ett mer kostnadseffektivt sätt. Apoteken ska till exempel mer konsekvent sälja de läkemedelskopior, generika, som har marknadens lägsta pris.

Remissinstanserna kan senast den 25 maj ge sina synpunkter till TLV som därefter fattar beslut. Föreskrifterna beräknas börjar gälla i mitten av juli 2009.

Publicerad 11 maj 2009

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV