TLV logotyp

Du är här:

Nya regler för pris på originalläkemedel med generisk konkurrens skjuts fram

I december 2010 skickade vi ut ett förslag till berörda på ändring i föreskriften om prissättning och utbyte av läkemedel. Vi behöver titta närmare på synpunkter i remissvaren om hur priset ska kunna sänkas på originalläkemedel som har generisk konkurrens. Vi vill skapa rimliga förutsättningar för att mindre förpackningar ska kunna vara kvar i högkostnadsskyddet.

Reglerna om prissättning av utbytbara läkemedel som har fått generisk konkurrens kan vi komma att remittera igen. Vi har fått in synpunkter i remissvaren från berörda som vi vill väga in när vi utvecklar regelverket. Vi vill skapa rimliga förutsättningar för att mindre förpackningar ska kunna vara kvar i högkostnadsskyddet. Mindre förpackningar har ett värde för patienten, till exempel för att hitta rätt dosering av läkemedel.

Den del i föreskriften som berör utbyte av läkemedel som inte längre ingår i högkostnadsskyddet kommer att börja gälla den 1 maj 2011.

Publicerad 13 april 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV