TLV logotyp

Du är här:

TLV accepterar en viss prisvariation på teststickor för diabetiker

TLV har slagit fast hur mycket en teststicka för diabetiker maximalt får kosta för att ingå i läkemedelsförmånerna. Beslutet innebär att vissa, onödigt dyra teststickor kommer att försvinna ur förmånerna. Detta ger en god sortimentsbredd samtidigt som förmånskostnaden minskar med mer än 100 miljoner kronor per år. Genom att inte använda onödigt dyra teststickor kan pengar frigöras till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.

- Vi vill att människor med diabetes ska ha flera olika teststickor att välja mellan, säger Malin Blixt, jurist på TLV. Vi har därför accepterat en viss prisskillnad mellan produkterna för att få god sortimentsbredd, stimulera konkurrensen och för att garantera leveranssäkerheten. Samtidigt utesluts vissa onödigt dyra teststickor. Detta gör, tillsammans med de prissänkningar som företaget gjort, att förmånskostnaden minskar med mer än 100 miljoner kronor per år.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har valt att ompröva subventionen av teststickor eftersom en del av teststickorna har varit för högt prissatta och för att försäljningsvolymen är hög. Under förra året uppgick försäljningen inom förmånssystemet till cirka 600 miljoner kronor.

Det finns i dagsläget ett 50-tal olika teststickor för diabetiker, men nu kommer tjugo av dessa att tas ut ur läkemedelsförmånerna. TLV har fastslagit en takprisnivå för teststickor, som anger det maximala pris som är godtagbart för respektive produkttyp.

Beslutet gäller från den 1 oktober.

Publicerad 27 juni 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV