TLV logotyp

Du är här:

TLV ska göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fått i uppdrag av Regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Detta innebär bland annat att TLV ska skapa kunskapsunderlag baserat på produkternas pris och kvalitet.

TLV:s bedömningar kommer att ligga till grund för hälso- och sjukvården i deras kliniska beslut och upphandlingar. TLV har tidigare fått ett liknande uppdrag att bedöma läkemedel som används inom slutenvården.

Regeringen öppnar på detta sätt för att patienter ska kunna få tillgång till nya innovativa produkter. Uppdraget ska bedrivas i form av en försöksverksamhet och omfatta minst två medicintekniska produktområden, varav det ena är insulinpumpar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2013.

Publicerad 17 april 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV