TLV logotyp

Du är här:

Cymbalta kvar i högkostnadsskyddet som tredjehandsalternativ

Vid behandling av depression och generaliserat ångestsyndrom ska Cymbalta precis som tidigare endast skrivas ut inom högkostnadsskyddet som ett tredjehandsalternativ eller senare. TLV:s uppföljning visar att detta följs i i begränsad omfattning och att följsamheten varierar mellan olika landsting. Cymbalta subventioneras återigen vid behandling av smärtsam diabetesneuropati.

– Cymbalta är tio gånger dyrare än andra likvärdiga alternativ vid behandling av depression. För att vi ska få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till att subventionera läkemedel är det viktigt att man prövar billigare men likvärdiga alternativ först, säger Anna Märta Stenberg, chef för avdelningen för omprövning av läkemedelssubventioner.

I fjol låg följsamheten till begränsningen på landstingsnivå som bäst på 72 procent, medan den genomsnittliga följsamheten var 63 procent på nationell nivå. TLV anser därför att det är sannolikt att ett billigare alternativ kunde ha använts i minst nio procent av fallen. Av allt att döma är den bästa möjliga följsamheten till begränsningen högre än dessa 72 procent. Men det har ännu inte visats i något enskilt landsting.

– Företaget har sänkt priset något för att korrigera för den kända felanvändningen. Detta tillsammans med behovet av sortimentsbredd gör att Cymbalta ändå får vara kvar i högkostnadsskyddet, säger Anna Märta Stenberg.

I samband med den tidigare omprövningen under 2010 begränsade TLV subventionen av Cymbalta. Begränsningen innebar att Cymbalta endast subventionerades vid behandling av patienter med depression eller generaliserat ångestsyndrom som inte nått behandlingsmålet med minst två andra antidepressiva läkemedel, varav det ena bör vara generiskt venlafaxin om inte särskilda skäl talar mot det. Begränsningen kvarstår men behandling av smärtsam diabetesneuropati subventioneras nu också.

Beslutet träder i kraft 1 augusti 2012.

Publicerad 08 maj 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV