TLV logotyp

Du är här:

Organisationsförändring på TLV

Från och med den 1 januari 2015 verkar TLV i en ny organisationsstruktur. Behovet av att utveckla arbetssätt och organisation förklaras av att myndigheten de senaste åren haft en kraftig tillväxt och fått utökade regeringsuppdrag.

– Vi har under 2014 genomfört flera utvecklingsinsatser som ett led i vårt pågående förändringsarbete. En följd av detta är att vi utformat en ny organisationsstruktur som trätt i kraft vid årsskiftet. Syftet med den nya organisationsstrukturen och de övriga förändringsinsatserna är att skapa en bättre plattform för att möta de krav och behov som ligger i vårt uppdrag, säger generaldirektör Sofia Wallström.

– Ett ytterligare skäl till att vi nu behövde förändra vår organisationsstruktur är att TLV vuxit kraftigt under en följd av år, utan att den organisatoriska strukturen förändrats. De förändringar som vi gör nu ska ge oss bättre förutsättningar bland annat för att utveckla effektiva arbetssätt och stödja samverkan, både internt och med externa aktörer, säger Sofia Wallström.

Myndigheten är från och med den 1 januari 2015 indelad i fyra avdelningar:

  • Avdelningen för värdebaserad prissättning
  • Avdelningen för prisreglering och tillsyn
  • Avdelningen för analys, marknad och tandvård
  • Stabsavdelningen

Publicerad 08 januari 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV