TLV logotyp

Du är här:

TLV förändrar allmänna råd om ekonomiska utvärderingar

TLV har gjort förändringar i allmänna råd om ekonomiska utvärderingar. Förändringarna handlar om hur myndigheten ska ta hänsyn till en patients möjlighet att återgå i arbete efter läkemedelsbehandling, när man räknar på kostnadseffektivitet. Tidigare har TLV haft som regel att alltid räkna med sådana effekter fullt ut, men ändringen innebär att TLV blir mer balanserade när det gäller att väga in dessa. Detta för att inte riskera att diskriminera patientgrupper som inte förväntas kunna återgå i arbete.

Förslaget har varit ute på remiss och svaren visar att det finns delade åsikter om hur arbetsförmåga ska avspeglas i beräkningarna av kostnadseffektivitet. De flesta remissinstanser var emellertid positiva till TLV:s förslag till ändringar.

Publicerad 09 februari 2015

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV