TLV logotyp

Du är här:

Bättre tandvårdsstöd för patienter med stora behov

TLV har gjort en omfattande översyn av flera områden inom tandvårdsstödet och föreslår bland annat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i stödet.

Under drygt ett år har TLV tillsammans med en arbetsgrupp med käkkirurger, parodontologer och protetiker sett över områdena för benaugmentation (benpåbyggnad), protetiska konstruktioner och andra delar av regelverket för rehabiliterande behandling.
 
De föreslagna ändringarna innebär att det bland annat kommer att finnas större möjligheter till behandling med benaugmentation inom tandvårdsstödet framöver.
 
Åtgärderna är tydligt avgränsade och kan då lättare användas vid behandlingar när patienter behöver benuppbyggnad, men inte för behandling som inte förbättrar prognosen för implantatbehandlingen.
 
– Eftersom fler behandlingar än i dag kommer att ingå i stödet får patienterna med behov av benuppbyggnad betydligt bättre tandvårdstöd för sin behandling, säger Barbro Hjärpe, odontolog på TLV. Hon pekar också på att arbetet med att förtydliga och förenkla i regelverket fortsatt.
 
Idag, den 10 mars, skickar TLV ut remissen till drygt 40 remissinstanser och beslut om ändringarna kommer att fattas av TLV i början av juni 2016.

Publicerad 10 mars 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV