TLV logotyp

Du är här:

Uppdaterade subventionsbegränsningar för hepatit C-läkemedel efter trepartsöverläggningar

Landstingen har ansökt om prissänkning för samtliga nya läkemedel mot hepatit C som ingår i läkemedelsförmånerna. TLV har tillsammans med landstingen och företagen genomfört trepartsöverläggningar. I samband med dessa överläggningar har landstingen och företagen i vissa fall tecknat sidoöverenskommelser som lett till att TLV har uppdaterat subventionsbegränsningarna för majoriteten av läkemedlen.

Landsting, TLV och de företag som står bakom de aktuella läkemedlen mot hepatit C har under hösten 2016 genomfört trepartsöverläggningar.

– Syftet med trepartsöverläggningarna har varit att fortsatt skapa goda möjligheter att behandla patienter med hepatit C med dessa effektiva men samtidigt kostsamma läkemedel, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.

Trepartsöverläggningar har resulterat i att det har tecknats sidoöverenskommelser mellan landstingen och företagen för fem av åtta läkemedel. Sidoöverenskommelsen utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelserna reglerar hur mycket en behandling för en patient maximalt kan kosta. Tack vare innehållet i sidoöverenskommelserna har osäkerheter kring höga kostnader till följd av lång behandlingstid i vissa fall kunnat undanröjas.

– Trepartsöverläggningarna samt att konkurrensen på området ökat det senaste året, har lett till att genomsnittskostnaden för att behandla en patient med hepatit C har sjunkit. Detta gör att det skapas goda förutsättningar att behandla fler patienter, säger Sophia Brodin.

Fortfarande skiljer sig dock behandlingskostnaden åt mellan olika grupper av hepatit C-patienter eftersom alla läkemedel inte fungerar för de olika typerna av sjukdomen som finns. Konkurrensen varierar även i de olika hepatit C grupperna.

TLV har sett över subventionsbegränsningarna för samtliga hepatit C-läkemedel, efter genomförda trepartsöverläggningar och tecknade sidoöverenskommelser. Detta innebär att några av läkemedlen har fått en utökad subvention, andra en oförändrad och några en snävare subvention än tidigare. Samtliga hepatit C-läkemedel har fortfarande begränsad subvention och liksom tidigare bedömer TLV att de svårast sjuka patienterna ska prioriteras för behandling.

I samband med TLV:s beslut har landstingens råd för nya terapier, det så kallade NT-rådet, uppdaterat sina behandlingsrekommendationer för hepatit C.

Fakta hepatit C

Hepatit C är en allmänfarlig sjukdom där ett virus infekterar levern och skadar levercellerna. De flesta med hepatit C lever i många år utan symptom, men efter en tid behöver många patienter till exempel en levertransplantation för att överleva.

Publicerad 15 december 2016

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV