TLV logotyp

Du är här:

Första piloterna för utvärdering inom det nordiska samarbetet FINOSE pågår

De första utvärderingarna inom FINOSE har nu startat. FINOSE är ett samarbete mellan myndigheter i Norge, Finland och Sverige. Syftet med samarbetet är att patienterna snabbare ska få tillgång till nya effektiva läkemedel genom att göra gemensamma hälsoekonomiska bedömningar.

FINOSE-samarbetet lanserades i mars 2018 som ett potentiellt verktyg för snabbare tillgång till nya effektiva läkemedel i Finland, Norge och Sverige. Inom ramen för samarbetet i FINOSE, fördelas arbetet med den hälsoekonomiska bedömningen av ett nytt läkemedel mellan de tre HTA-myndigheterna TLV (Sverige), Statens legemiddelverk, NoMA (Norge) samt läkemedelsverket Fimea (Finland) vilket kan bidra till snabbare utvärderingar och enhetliga rapporter samtidigt som det underlättar ansökningsprocessen för företagen.

Två företag har kommit in med underlag för de första utvärderingarna inom ramen för FINOSE. Den ena utvärderingen, Tecentriq, kommer ske inom klinikläkemedelsuppdraget. Läkemedlet Tecentriq från Roche används i kombination med Avastin och kemoterapi vid behandling av icke-småcellig lungcancer. Den andra utvärderingen sker inom ramen för en subventionsansökan.

Kontaktperson: Anna Strömgren, e-post: anna.stromgren@tlv.se

Publicerad 24 januari 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV