Bild på tandläkare

Tandvård

TLV är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi beslutar även om referenspriser för de olika tandvårdsåtgärderna.

Bild: en tand

Nu gällande föreskrift är HSLF-FS 2021:37.
I föreskriften om statligt tandvårdsstöd finns ersättningsregler och åtgärdslista med referenspriser.

Du som är vårdgivare och ansluten till det statliga tandvårdsstödet har fått ett brev från oss där vi beskriver hur tandpriskollen.se kommer att fungera och vad det innebär för er som vårdgivare.

En ny föreskrift, HSLF-FS 2021:37, är beslutad och gäller från 15 januari 2022. Den innehåller ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att förbättra och förtydliga regelverket, samt nya omräknade referenspriser.

Bild: en tand

Handboken innehåller många kliniska exempel på hur regelverket kan tillämpas. Här finns den gällande handboken, version 13.0 som tillämpas från den 15 januari 2022.