Innehållet på sidan:

Föreskrift om tandvårdsstödet

Sedan den 15 januari 2017 tillämpas föreskriften HSLF-FS 2016:49 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett nytt omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar.

Föreskriften har en ny benämning eftersom den numera ingår i en gemensam författningssamling tillsammans med andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa och tandvård. Det är dock fortfarande TLV som beslutar om föreskriften om statligt tandvårdsstöd.

I höger meny under Relaterad information finns den gällande föreskriften HSLF-FS 2016:49 i pdf-format och högre upp till höger en länk för att beställa föreskriften i tryckt format.

Under länken "Ändringar i tandvårdsstödet" finner du information om vilka ändringar som gjorts till 2017.

Ny föreskrift den 15 januari 2018

En ny föreskrift kommer att gälla från den 15 januari 2018, HSLF-FS 2017:39. Den innehåller ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd samt nya, omräknade referenspriser.

Du hittar den nya föreskriften, HSLF-FS 2017:39 under länken Ändringar i tandvårdsstödet. Där finner du också

  • information om vilka ändringar som gjorts
  • en kort sammanfattning över de viktigaste ändringarna
  • den nya föreskriften i pdf-version
  • en föreskrift med ändringarna färgmarkerade
  • en länk för att beställa den nya föreskriften.

Referensprislista och handbok

Referenspriserna finns i bilaga 2 i respektive föreskrift,. För gällande föreskrift, HSLF-FS 2016:49, finns också en separat referensprislista med det dentala material som referenspriserna beräknats på. Du hittar listan via en länk i vänster meny.

I vänster meny finns även en länk till handboken om tandvårdsstödet. Nuvarande version 8.0, med de nya ändringarna beskrivna, gäller från den 15 januari 2017.

Handboken innehåller många kliniska exempel på hur regelverket kan tillämpas.

Beställ tandvårdsföreskrifter

Föreskriften kostar 98 kronor exkl. moms att beställa i tryckt format.

Gällande föreskrift HSLF-FS 2016:49 (från 15 januari 2017)

Kommande föreskrift HSLF-FS 2017:39 (från 15 januari 2018)

Föreskriften går även att ladda ner som pdf, se dokument nedan.

Stående order på föreskrift om statligt tandvårdsstöd