Föreskrift om tandvårdsstödet

Sedan den 15 januari 2022 tillämpas föreskriften HSLF-FS 2021:37 om statligt tandvårdsstöd. Det är ett nytt omtryck av TLVFS 2008:1 med infogade ändringar.

Föreskriften benämns HSLF-FS eftersom den ingår i en gemensam författningssamling tillsammans med föreskrifter från andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa och tandvård. Det är dock TLV som beslutar om föreskriften om statligt tandvårdsstöd.

Nere till höger under Relaterad information finns den gällande föreskriften HSLF-FS 2021:37 i pdf-format.

I den gröna rutan uppe till höger finns en länk för att beställa föreskrifter i tryckt format.

Under "Ändringar i tandvårdsstödet" finner du:

  • information om vilka ändringar som gjorts
  • en kort sammanfattning över de viktigaste ändringarna
  • ett programmeringsunderlag med ändringarna färgmarkerade

Referensprislista och handbok

Referenspriserna finns i bilaga 2 i föreskriften, HSLF-FS 2021:37. Det finns också en separat referensprislista med de dentala material som referenspriserna beräknats på. Du hittar listan via en länk i vänster meny.

I vänster meny finns även en länk till handboken om tandvårdsstödet. Nuvarande version 13.0, innehåller nya avsnitt med de aktuella ändringarna och gäller från den 15 januari 2022.

Handboken innehåller många kliniska exempel om hur regelverket kan tillämpas.


Senast uppdaterad 04 mars 2022