Innehållet på sidan:

Tidigare handböcker

Här hittar du tidigare handböcker. Varje handbok måste läsas tillsammans med tillhörande föreskrift.

Tidigare handböcker om tandvårdsstödet gällde enligt följande:

  • version 3.0 fram till 1 januari 2013 tillsammans med TLVFS 2011:2
  • version 4.0 fram till 1 september 2013 tillsammans med TLVFS 2012:2
  • version 5.1 fram till 1 september 2014 tillsammans med TLVFS 2013:2
  • version 6.0 fram till 7 november 2014 tillsammans med TLVFS 2014:6
  • version 6.2 fram till 15 januari 2016 tillsammans med TLVFS 2014:6
  • version 7.0 fram till 15 januari 2017 tillsammans med TLVFS 2015:1
  • version 8.0 fram till 30 juni 2017 tillsammans med TLVFS 2016:49

Handböckerna måste läsas parallellt med de föreskrifter de hör ihop med eftersom det är i föreskriften som fullständiga regler och villkor för tandvårdsstödet finns. Handboken är indelad på samma sätt som föreskriften och följer huvudrubrikerna för ersättningsreglerna.