Innehållet på sidan:

Principer för subvention av tandvård

Vi utgår från lagen om statligt tandvårdsstöd när vi beslutar om tandvårdsbehandlingar och referenspriser. I våra bedömningar tar vi bland annat hänsyn till grundläggande prioriteringsprinciper.

TandvårdsbehandlingDet statliga tandvårdsstödet utgår ifrån människovärdes-, behovs-, solidaritets- och kostnadseffektivitetsprinciperna precis som inom övrig hälso- och sjukvård.

Grundläggande principer

Tandvårdsstödet ska lämnas för förebyggande tandvård.

Tandvårdsstöd ska också lämnas för tandvårdsbehandling som bidrar till att:

  • åtgärda smärta eller sjukdomar
  • ge förmåga att äta, tugga eller tala utan större hinder
  • ge ett utseendemässigt godtagbart resultat

Vid val av olika behandlingar ska de som bevarar munnens vävnader, det vill säga, tänder, slemhinnor och käkben prioriteras. Behandlingens kvalitet och hållbarhet ska vägas mot kostnaden.

All tandvård får inte tandvårdsstöd, till exempel kosmetisk tandvård eller behandling där nyttan av den inte kan visas.

Nämnden för statligt tandvårdsstöd

Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om referenspriser och vilken tandvård som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Här kan du se vilka som sitter i nämnden för statligt tandvårdsstöd