Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Referenspriser

TLV beslutar om referenspriser för de olika tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Referenspriserna finns i bilaga 2 och 3 i föreskrifterna.

Ladda ner information om referenspriser med dentala material

Om referenspriser

Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor under en period på 12 månader.

Referenspriserna hittar du i bilaga 2 och 3 i föreskrifterna HSLF-FS 2023:21.

Lättare att jämföra priser

Det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det innebär att varje tandläkare och tandhygienist kan ta vilket pris de vill för den tandvård de utför under förutsättning att priset är skäligt med hänsyn till behandlingens art, omfattning och utförande samt omständigheterna i övrigt. För tandvård som respektive region ansvarar för, barn- och ungdomstandvård och tandvård till personer med särskilda behov, gäller andra regler. Se vidare 15 a § tandvårdslagen (1985:125).

Referenspriserna gör det lättare att jämföra priser på vuxentandvård. Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling kan vara och tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt arbete och material.

För att underlätta för patienten att jämföra priser har TLV har tagit fram en digital prisjämförelsetjänst, Tandpriskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tandpriskollen ska ge patienter en bild av prisnivåerna hos både Folktandvården och privata tandläkare och gör det möjligt att jämföra priserna för olika behandlingar, men även för enskilda åtgärder per mottagning. Alla behandlingar och åtgärder som visas i tjänsten är sådana som omfattas av det statliga tandvårdsstödet och priserna baseras på det som patienter faktiskt har betalat för sin tandvård.

Två referenspriser

Det finns två referenspriser för många åtgärder i referensprislistan; ett för allmäntandvård och ett för specialisttandvård.

Referenspriset för specialisttandvård kan bara tillämpas när en patient är remitterad för behandling inom ett visst specialistområde till tandläkare med bevis om specialistkompetens inom berört specialistområde. Om förutsättningarna för att tillämpa referenspris för specialisttandvård inte är uppfyllda (se §§ 5 och 5a i föreskrifterna) tillämpas det vanliga referenspriset även om vården utförs av tandläkare med specialistkompetens.

Materialet påverkar priset

I en del tandvårdsåtgärder har materialet stor påverkan på priset. Referenspriserna är beräknade utifrån att ett visst material används vid behandlingen. Detta ska vara det mest kostnadseffektiva materialet avseende kvalitet och hållbarhet.

Beskrivning av vilka material som respektive referenspris beräknats på hittar du i den förteckning med referenspriser du kan ladda ned i Excel- eller PDF-format högst upp på denna sida.

Andra material än det referenspriset beräknas på kan påverka vårdgivarens pris.

Mer information

Försäkringskassans webbplats

Du hittar mer information om tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet för tandvård på Försäkringskassans webbplats.

Gå till försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksdagens webbplats

Läs om Tandvårdslagen (1985:125) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KUSP - kunskapsstöds till tandvården

Gå till KUSP:en Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation


Senast uppdaterad
15 januari 2024