TLV logotyp

Du är här:

Dentalt material

När tandläkaren utför en tandvårdsåtgärd används olika material och hjälpmedel. Detta kallas dentalt material. Prissättningen i referensprislistan utgår från vissa standardmaterial.

Patienten kan välja vilka material som helst, men prissättningen bygger på standardmaterial och ökade kostnader får patienten själv stå för.

Standardmaterial

Det finns en mängd dentala material tandläkaren använder i sitt arbete. Det kan vara komposit, titan, kobolt, plast, akrylat eller annat. Varje tandåtgärd har sitt eget standardmaterial. För en rotbehandling finns en typ av material medan protetik kan kräva andra standardmaterial. Protetik är ett samlingsnamn för tandersättningar av olika slag, såsom broar, proteser, kronor och annat.

Komponenter i protetiska åtgärder

Följande komponenter ingår i kostnadsberäkningen av respektive protetisk åtgärd:
Åtgärdskod
Komponenter
851
Implantat (fixtur), täckskruv och inläkningsdistans
852
Distans, centrumskruv, fästskruv, cylinder
861
4 st av: implantat (fixtur), täckskruv, inläkningsdistans, distans, centrumskruv, fästskruv, cylinder.
862
5 st av: implantat (fixtur), täckskruv, inläkningsdistans, distans, centrumskruv, fästskruv, cylinder.
863
6 st av: implantat (fixtur), täckskruv, inläkningsdistans, distans, centrumskruv, fästskruv, cylinder.
865
4 st av: implantat (fixtur), täckskruv, inläkningsdistans, distans, centrumskruv, fästskruv, cylinder.
864
Erforderligt antal cylindrar
867
Erforderligt antal cylindrar
871
2 st av: implantat (fixtur), täckskruv, inläkningsdistans, kuldistans, centrumskruv.
872
3 st av: implantat (fixtur), täckskruv, inläkningsdistans, kuldistans, centrumskruv.
873
4 st av: implantat (fixtur), täckskruv, inläkningsdistans, kuldistans, centrumskruv.
874
2 st fästskruvar
875
3 st fästskruvar
876
4 st fästskruvar
885
Implantat (fixtur), täckskruv, inläkningsdistans
886
Distans, centrumskruv
887
Fästskruv och protetisk cylinder (lab).
888
Fästskruv
889
Centrumskruv

Replica ingår i den tandtekniska kostnaden, dvs. i de åtgärder där tandtekniskt arbete ingår finns den med, annars inte.

Publicerad 25 oktober 2017
Uppdaterad 25 oktober 2017

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV