Innehållet på sidan:

Så fungerar referensprislistan

Referensprislistan innehåller de tandvårdsåtgärder som ingår i högkostnadsskyddet. Priserna ligger till grund för den ersättning du får av staten för din tandvård.

TandläkareDet är fri prissättning inom tandvården i Sverige. Det innebär att varje tandläkare och tandhygienist kan ta vilket pris de vill för den tandvård de utför.

Storleken på ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån referensprislistan. Om din tandläkare tar ut ett högre pris, än det som är angivet i referensprislistan, får du själv betala mellanskillnaden. Om tandläkarens pris är lägre än referenspriset, får du ersättning enligt det pris du betalar.

Lättare att jämföra priser

Referenspriserna ska även göra det lättare för dig som patient att jämföra priser på tandvård. Referenspriset talar om vad ett normalpris för en behandling kan vara. Referenspriset tar hänsyn till hela behandlingskostnaden, inklusive tandtekniskt arbete och material.

Vi kommer att se över referenspriserna en gång om året. Bedömer vi att det finns behov av att justera referenspriserna utöver den årliga översynen kommer vi att göra det.

Mer information

Du hittar mer information om tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet för tandvård på Försäkringskassans webbplats.

På webbplatsen 1177 kan du jämföra mottagningarnas priser för olika tandvårdsåtgärder.