Innehållet på sidan:

Hjälp oss förbättra tandvårdsstödet

Vi utvecklar regelverket för tandvårdsstödet och vill gärna höra vad du som jobbar inom tandvården tycker borde förbättras.

Vi beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård och om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Förslag till förbättring av tandvårdsstödet