Tack för dina förslag på förbättringar!

Dina förslag kommer nu att vidarebefordras till de handläggare som arbetar med att utveckla tandvårdsstödets regelverk. Vid behov kan vi behöva återkomma till dig för förtydliganden eller fortsatt diskussion.

Med vänlig hälsning

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Senast uppdaterad 16 april 2019