Innehållet på sidan:

Om TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som har till uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt reglerna för det statliga tandvårdsstödet. Vi ansvarar också för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn.

Här kan du läsa mer om vad TLV gör.

TLV i korthet

I våra uppgifter ingår att pröva vilka läkemedel som ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet samt att fastställa försäljningspriser.

Vårt läkemedelsuppdrag

Vi beslutar om vilka tandvårdsåtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård och fastställer referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Vårt tandvårdsuppdrag

Vi avgör vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet och fastställer produktens försäljningspris.

Vårt uppdrag – medicinteknik

Vi utövar tillsyn över de aktörer som ska följa förmånslagen, det vill säga landsting, läkemedelsföretag och apotek.

Tillsyn

Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel.

Vårt apoteksuppdrag