Innehållet på sidan:

Rapporter

Här hittar du publicerade rapporter inom våra olika verksamhetsområden.

 • Prognos för besparing från sidoöverenskommelser helåret 2017

  TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och landsting ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel.

  Publicerad 6 juli 2017

 • Uppföljning av läkemedelskostnader

  TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp läkemedelskostnaderna. I detta ingår att följa att överenskommelsen mellan regeringen och läkemedelsindustriföreningen och att redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. I denna rapport görs en redovisning av uppdraget.

  Publicerad 16 juni 2017

 • En kartläggning av stomimarknaden i Sverige

  Publicerad 7 juni 2017

 • Internationell prisjämförelse av läkemedel 2016

  I TLV:s uppdrag ingår att följa och analysera prisutvecklingen på läkemedel i ett internationellt perspektiv. TLV redovisar i denna rapport resultaten från analysen av svenska läkemedelspriser och volymer för första kvartalen 2014, 2015 och 2016 i Sverige jämfört med 19 andra europeiska länder.

  Publicerad 1 februari 2017

 • Uppföljning av läkemedelskostnader

  TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp läkemedelskostnaderna. I detta ingår att följa att överenskommelsen mellan regeringen och läkemedelsindustriföreningen och att redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen.

  Publicerad 1 december 2016

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5