Innehållet på sidan:

Rapporter

Här hittar du publicerade rapporter inom våra olika verksamhetsområden.

 • Delrapport om prisjämförelsetjänst för tandvård

  TLV presenterar idag en delrapport till regeringen om det pågående arbetet med att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Prisjämförelsetjänsten ska ge allmänheten en bild av prisnivåerna inom tandvården och möjliggöra prisjämförelser mellan olika tandvårdsmottagningar

  Publicerad 18 september 2017

 • Bidrag till apotek i glesbygd

  Regeringen har gett TLV i uppdrag att se över om det föreligger ett behov av att justera myndighetens föreskrifter (TLVFS 2013:4) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. TLV:s utredning visar att myndighetens föreskrifter är förenliga med EU-rätten och att det inte föreligger behov av att justera dessa.

  Publicerad 18 september 2017

 • Prognos för besparing från sidoöverenskommelser helåret 2017

  TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp och redovisa besparingen som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och landsting ingår inom ramen för TLV:s ärendehandläggning för vissa läkemedel.

  Publicerad 6 juli 2017

 • Uppföljning av läkemedelskostnader

  TLV har regeringens uppdrag att löpande följa upp läkemedelskostnaderna. I detta ingår att följa att överenskommelsen mellan regeringen och läkemedelsindustriföreningen och att redovisa de besparingar som genereras genom myndighetens arbete med att utveckla prissättningen. I denna rapport görs en redovisning av uppdraget.

  Publicerad 16 juni 2017

 • En kartläggning av stomimarknaden i Sverige

  Publicerad 7 juni 2017

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6