Innehållet på sidan:

Avdelningen för värdebaserad prissättning

Avdelningen handlägger ansökningar från företag om läkemedel och förbrukningsartiklar ska vara subventionerade och omfattas av högkostnadsskyddet. Avdelningen omprövar även om varor som redan ingår i högkostnadsskyddet ska vara fortsatt subventionerade. Inom klinikläkemedels- och medicinteknikuppdraget görs hälsoekonomiska utvärderingar som stöd för landstingens inköpsbeslut. Avdelningen ansvarar även för utveckling av TLV:s landstingssamverkan och trepartsöverläggningar mellan företag, landsting och TLV.

För kontakt med Avdelningen för värdebaserad prissättning, se enhetschefer för Läkemedelsenhet 2 och 3 nedan.