Innehållet på sidan:

Välkommen att kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar. Nedan finner du kontaktuppgifter till myndigheten.

Myndighetens öppettider

Växel: måndag-fredag 9-16
Registratur: måndag -fredag 9-15

Vissa dagar stänger vi tidigare, se öppettider till höger på sidan.

Kontaktuppgifter

Telefon: 08 568 420 50 (växel)
Fax: 08 568 420 99
e-post: registrator@tlv.se
Webbadress: www.tlv.se
Organisationsnummer: 202 100 - 5364

Postadress:
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 225 20
104 22 Stockholm

Besöksadress:
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm

Har du frågor angående

  • dina recept eller tillgången till ett visst läkemedel - kontakta ditt lokala apotek för information.
  • dina sjukdomar och symtom - kontakta 1177 Vårdguiden eller primärvården i ditt landsting.
  • läkemedelsförgiftning och akuta situationer - kontakta giftinformationscentralen eller SOS Alarm (112).
  • tandvårdsstödet och är privatperson - kontakta Försäkringskassans Kundcenter för privatpersoner 0771-524 524 eller 1177 Vårdguiden
  • tandvårdsstödet och är tandläkare - kontakta Försäkringskassans Kundcenter för Partners 0771-17 90 00.

Förkortade öppettider 2017

  • Torsdag 5/1: 9-11
  • Torsdag 13/4: 9-14.30
  • Fredag 3/11: 9-11