Innehållet på sidan:

Nämnden för statligt tandvårdsstöd

Nämnden för statligt tandvårdsstöd beslutar om vilken tandvård som ska subventioneras, hur hög ersättningen i högkostnadsskyddet ska vara samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder. Den består av tre ledamöter och en ordförande.

 • Staffan Bengtsson

  Ordförande
  Tidigare överintendent och statssekreterare

 • Jessica Bylund

  Utredningschef Statskontoret

 • Agneta Rönn

  Expert på avdelningen för ekonomi och styrning på SKL

 • Ann-Charlotte Sundelin

  Leg. tandläkare, tandvårdschef specialisttandvården Västra Götalandsregionen

Regeringen utser ordföranden och ledamöterna samt deras personliga ersättare för en bestämd tid.

Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Vår generaldirektör har rätt att delta i nämndens sammanträden men inte i besluten. När ett större ärende avgörs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.