Innehållet på sidan:

Regelverk

När vi beslutar om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel ska ingå i högkostnadsskyddet utgår vi från lagen om läkemedelsförmåner. När det gäller tandvårdsbehandlingar utgår vi från lagen om statligt tandvårdsstöd.

LagbokNär vi fattar beslut om läkemedel eller förbrukningsartiklar bedömer vi om läkemedlet är kostnadseffektivt. Det betyder att vi väger nyttan mot kostnaden.

Andra grundläggande principer

Vi tar hänsyn till den så kallade behovs- och solidaritetsprincipen. De som har de största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper.

Vi tar också hänsyn till människovärdesprincipen som innebär att vården ska respektera alla människors lika värde.

På liknande grunder fattar vi beslut om reglerna för subvention av tandvård. Tandvårdsbehandlingens kvalitet och hållbarhet ska vägas mot kostnaden.

Vi utövar tillsyn så att bland andra apotek och läkemedelsföretag följer reglerna. De lagar och förordningar som styr vårt arbete hittar du i menyn till höger.