Innehållet på sidan:

Allmänna råd

Allmänna råd är precis vad de låter som. Inte bindande regler utan helt enkelt en rekommendation för hur man kan eller bör tillämpa en författning.

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning.

Rekommendationerna anger hur man kan eller bör handla. Ett exempel är våra allmänna råd om ekonomiska utvärderingar. De innehåller råd till företag hur vi tycker att en hälsoekonomisk analys ska se ut.

Våra separata allmänna råd hittar du nedan. För den senaste versionen, se kolumnen  "Ändrad/Konsoliderad". Våra övriga allmänna råd finns publicerade i respektive föreskrift.

TLVAR-nummerAllmänna rådÄndrad/ Konsoliderad
TLVAR 2011:1 För ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar  
TLVAR 2006:1 Om grunder för prishöjningar på läkemedel  
TLVAR 2003:2 Om ekonomiska utvärderingar

Ändrad och konsoliderad:
2017:1

Ändrad:
2015:1

TLVAR 2003:1 Om valutakursberäkningar