Innehållet på sidan:

Nationell läkemedelslista

TLV har lämnat synpunkter på socialdepartementets remiss om Nationella Läkemedelslistan.

TLV välkomnar förslaget och delar bedömningen att en enhetlig, nationell och aktuell läkemedelslista för läkemedel förskrivna på recept är ett viktigt steg i riktning mot en förbättrad patientsäkerhet.