Innehållet på sidan:

Upphandlingar

Vi följer lagen om offentlig upphandling vid våra inköp. På denna sida hittar du aktuella upphandlingar.

Våra upphandlingar omfattar anskaffning av varor och tjänster till den egna verksamheten. En stor del av inköpen sker via de statliga ramavtal som finns inom olika områden.

På VISMA TendSigns webbplats hittar du aktuella och avslutade upphandlingar, se länk under relaterad information. Där kan du också ta del av förfrågningsunderlag, bilagor och tillhörande information.

Information om offentlig upphandling finns på upphandlingsmyndighetens webbplats. Se länk under relaterad information till höger.