Innehållet på sidan:

Tandvård

Vi är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. Vi bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Vårt tandvårdsuppdrag       Tandvårdsmarknaden

 

Handboken presenterar delar av föreskriften TLVFS 2015:1 på ett enklare sätt. Handboken innehåller många kliniska exempel på hur regelverket kan tillämpas.

Handbok om tandvårdsstödet

KUSP är ett webbaserat stöd som innehåller såväl aktuell föreskrift och handbok om statligt tandvårdsstöd som besvarade frågor till TLV. I KUSP kan du snabbt söka och ta reda på allt som gäller för ett visst tillstånd, åtgärd eller regel.

Kunskapsstödet KUSP

Nu gällande föreskrift är TLVFS 2015:1. I föreskriften om statligt tandvårdsstöd finns ersättningsregler och åtgärdslista med referenspriser.

Föreskrift om tandvårdsstödet

Sedan den 15 januari 2016 gäller en ny föreskrift, TLVFS 2015:1. Den innehåller ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att förbättra och förtydliga regelverket, samt nya omräknade referenspriser.

Ändringar i tandvårdsstödet från 15 januari 2016