Innehållet på sidan:

Välkommen till TLV!

Vi är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel och vilka förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi ansvarar för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn. Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna.

Läs mer om TLV

I vår databas hittar du läkemedel, förbrukningsartiklar, priser och dylikt. Databasen innehåller de läkemedel vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Sök i databasen

Här hittar du information om vilka utbytbara läkemedel som är periodens varor samt vilka läkemedel som ska expedieras om periodens varor inte är tillgängliga.

Periodens varor

Ansök om pris eller subvention

Alla ansökningar om pris eller subvention kan göras elektroniskt.

Föreskrift om tandvårdsstödet

Den 1 september börjar ny föreskrift att gälla för tandvården. Här kan du beställa eller ladda ner den som pdf.

Apotekens rörelseresultat

I samband med översynen av handelsmarginalen har vi tagit fram en rapport om apotekens lönsamhet.