Innehållet på sidan:

Välkommen till TLV!

Vi är en statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden. Vi bidrar också till god service och tillgänglighet på apotek. Vi arbetar för att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna.

Läs mer om TLV

I vår databas hittar du läkemedel, förbrukningsartiklar, priser och dylikt. Databasen innehåller de läkemedel vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Sök i databasen

Här hittar du information om vilka utbytbara läkemedel som är periodens varor samt vilka läkemedel som ska expedieras om periodens varor inte är tillgängliga.

Periodens varor

Ansök om pris eller subvention

Alla ansökningar om pris eller subvention kan göras elektroniskt.

TLV-analys om tandvårdsstödet

Det är små skillnader mellan olika inkomstgrupper när gäller tandvårdsstödet, visar TLV-analys.

Glesbygdsbidrag

Med början 2014 är det möjligt för apotek i glesbygd att söka ett ekonomiskt bidrag.