Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du de beslut vi fattar om subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt tillsynsbeslut.

BeslutsklubbaDu kan söka information om besluten på två sätt:

 1. I databasen kan du söka priser, beredningsform, styrka etcetera om de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.
 2. Via nyhetslistan nedan och via kategorierna i vänstermenyn kan du läsa mer om bakgrunden till de respektive besluten.
 • Pariet beviljas inte subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att läkemedlet Pariet inte ska ingå i läkemedelsförmånen.

  Publicerad 23 april 2008

 • Toviaz mot inkontinens beviljas subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att Toviaz för behandling av trängningsinkontinens ska ingå i läkemedelsförmånerna och räknas in i högkostnadsskyddet från och med den 16 april 2008.

  Publicerad 18 april 2008

 • Waran mot blodpropp beviljas prishöjning

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, bifaller ansökan om prishöjning inom läkemedelsförmånerna för Waran. Det nya priset gäller från och med den 1 april 2008.

  Publicerad 18 april 2008

 • Isentress mot HIV får begränsad subvention

  Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att HIV-läkemedlet Isentress ingår i högkostnadsskyddet från den 10 mars 2008.

  Publicerad 17 april 2008

 • Revlimid får begränsad subvention

  Revlimid är ett särläkemedel för behandling av cancersjukdomen multipelt myelom. Läkemedlet innehåller den aktiva substansen lenalidomid, och hämmar tillväxten av cancerceller.

  Publicerad 17 april 2008

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Sök priser och beslut

I databasen finns information om en produkt ingår i högkostnadsskyddet, priser, beredningsform med mera. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Sök i databasen