Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du de beslut vi fattar om subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt tillsynsbeslut.

BeslutsklubbaDu kan söka information om besluten på två sätt:

 1. I databasen hittar du bland annat priser, beredningsform och styrka om de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet. Se länk till höger på sidan.
 2. Via nyhetslistan nedan och via kategorierna i vänstermenyn kan du läsa mer om bakgrunden till de respektive besluten.
 • Cystadane får subvention

  Cystadane är avsett för behandling av den ovanliga ämnesomsättningssjukdomen homocystinuri som obehandlad leder till såväl organskador som förtida död.

  Publicerad 11 februari 2008

 • Acomplia får förlängd subvention

  LFN beslutar att Acomplia, för behandling av fetma och övervikt, får förlängd subvention och ingår i förmånen till och med 31 december 2009.

  Publicerad 8 februari 2008

 • Invega

  Invega är ett läkemedel som används för att behandla schizofreni. Det är dyrare än det mest relevanta jämförelsealternativet (Risperdal) och har inte visat bättre antipsykotisk effekt.

  Publicerad 8 februari 2008

 • Ferriprox in i förmånerna

  Ferriprox används för behandling av järnöverskott hos patienter med talassemia major. Talassemia major är en grupp av ärftliga former av blodbrist.

  Publicerad 8 februari 2008

 • Dexacortal beviljas prishöjning

  LFN bifaller ansökan om prishöjning inom läkemedelsförmånerna för läkemedlet Dexacortal, som används inom endokrinologin samt inom cancervården i kombination med cytostatika.

  Publicerad 8 februari 2008

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Sök i databasen

I databasen finns information om en produkt ingår i högkostnadsskyddet, priser, beredningsform med mera. Databasen innehåller de läkemedel och förbrukningsartiklar vi har beslutat om och som ingår i högkostnadsskyddet.

Sök i databasen