Innehållet på sidan:

Ansök om pris eller subvention

Här hittar du ansökningshandlingar och får information om hur du ansöker om subvention, pris eller prisändringar för ett läkemedel.

Det finns två olika sätt att ansöka:

  1. e-ansökan
  2. pappersblankett

Vi rekommenderar e-ansökan

E-ansökan fyller du snabbt och enkelt i direkt via internet. Du får en snabb och säker expediering samt kan återanvända din ansökan.

Någon utrustning behövs inte för denna säkerhetslösning. För att kunna använda tjänsten krävs ett användarnamn och lösenord samt ett mobilnummer.

För att få tillgång till e-ansökan måste du fylla i och skicka in blanketten ”Blankett fullmakt och behörighet e-ansökan” till registrator@tlv.se. Blanketten finns i menyn till höger.

E-beslut

Du som använder e-ansökan får vissa av våra beslut elektroniskt. Vi skickar beslutsbrev för prishöjning till och med tak, prissänkning och utträde digitalt via e-post. Besluten går dessutom att söka fram via en e-tjänst som kallas "Våra ärenden".

Vill du veta mer om e-beslut finns en lathund att ladda ner i menyn till höger.

Pappersblankett

Pappersblanketten skriver du ut, fyller i och skickar till oss.

Viktigt vid ansökan om prisändringar

Om du vill vara säker på att dina prishöjningar kommer med i vår nästa prislista ber vi dig att skicka in ansökan i god tid.

Kom också ihåg att ansökan om höjningar och sänkningar av pris inte ska göras på samma pappersblankett utan var för sig på separata pappersblanketter.

Innan du skickar in din ansökan

En ansökan måste innehålla alla nödvändiga dokument och handlingar för att vi ska kunna behandla den.

Vi behöver ha en fullmakt för varje person som företräder sitt företag gentemot oss. I annat fall anses inte ansökan komplett.

Kom ihåg att ange NPLpackID i din ansökan. Den behöver vi för att handlägga ärendet i TLV:s system.

Du hittar alla ansökningshandlingar och detaljerad information bland länkarna till höger. Där finns även en pedagogisk handbok som beskriver vad företaget ska skicka in med olika typer av ansökningar och hur TLV:s handläggning och beslut går till.