Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Andapsin förlorar subvention efter dom i länsrätten

Magsyraläkemedlet Andapsin kommer inte längre att vara subventionerat från den 1 juni 2008. Länsrätten går på LFN:s linje att slopa subventionen för detta läkemedel.

I januari 2006 presenterade Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, sin granskning av läkemedel mot magsår och sura uppstötningar. LFN beslutade då att slopa subventionen för drygt 30 av de granskade läkemedlen, däribland Andapsin.

Läkemedlet Andapsin skrivs ut för att förebygga och behandla magsår. Men det finns andra läkemedel inom högkostnadsskyddet som är både billigare och ger en bättre behandlingseffekt, de så kallade protonpumpshämmarna. LFN anser därför att Andapsin är alltför dyrt i förhållande till den medicinska effekt det tillför.

- Vårt arbete syftar till att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel. Det är inte rimligt att samhället ska subventionera dyra läkemedel när det finns alternativ som ger samma effekt men till ett lägre pris. De pengarna gör större nytta inom andra områden i vården, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra resulterade i att ett flertal läkemedel togs bort från högkostnadsskyddet, eftersom det finns mer prisvärda preparat med samma effekt. I samband med att genomgången presenterades beräknades det att mer än 100 miljoner kronor om året skulle kunna sparas genom dessa beslut.

Läkemedelsföretaget Orion Pharma har från den 10 mars tre veckor på sig att överklaga länsrättens beslut. Beslutet gäller tills kammarrätten eventuellt beslutar något annat.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon: 08 568 420 88

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2008