Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cervarix beviljas begränsad subvention

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att HPV-vaccinet Cervarix ska ingå i högkostnadsskyddet för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år. Beslutet träder i kraft den 26 mars.

Humant papillomvirus, HPV, ingår i en stor virusfamilj. HPV 16 och 18 är de vanligaste cancerframkallande virustyperna och beräknas orsaka 60 procent av all livmoderhalscancer. Cervarix är ett vaccin som är godkänt för att förhindra uppkomst av livmoderhalscancer och förstadier till livmoderhalscancer, orsakade av HPV 16 och 18. Sedan i maj 2007 ingår HPV-vaccinet Gardasil i högkostnadsskyddet med samma begränsade subvention.

- Livmoderhalscancer är en livshotande sjukdom, som vid sen upptäckt leder till både mänskligt lidande och höga behandlingskostnader. Därför är det angeläget att begränsa insjuknandet i denna cancerform. LFN:s uppdrag är att samhället får så mycket hälsa för pengarna som möjligt och subventionen av HPV-vaccin är ett bidrag till detta, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

HPV sprids via sexuella kontakter och är mycket smittsamt. Vanligtvis läker smittan ut spontant, men en del blir inte av med viruset och löper då en ökad risk att få cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Varje år insjuknar cirka 450 kvinnor i livmoderhalscancer i Sverige och 150 kvinnor dör.

Maximal effekt av HPV-vaccin får flickan eller den unga kvinnan om hon vaccineras innan hon har debuterat sexuellt, det vill säga innan hon har utsatts för HPV. Sexuell debut är emellertid inte liktydigt med HPV-smitta. Det är därför motiverat att vaccinera även efter sexuell debut. LFN har beslutat att Cervarix ska subventioneras för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år.

Socialstyrelsen föreslog i februari 2008 att HPV-vaccin ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet för flickor i åldrarna 10-12 år. Det slutgiltiga beslutet tas när remissvaren kommit in den 9 april. Om förslaget leder till beslut kommer de flickor som var över 12 år när beslutet fattades fortfarande ha ett behov av vaccinering.

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2008