Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

LFN blir TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Idag, den 1 september, byter Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, namn till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Bakgrunden är att myndigheten har fått utökat uppdrag med anledning av den nya tandvårdsreformen och ska även besluta om subvention av tandvård. TLV kommer även fortsättningsvis att besluta om subvention av läkemedel.

- I vårt arbete med subvention av läkemedel har vi som ledstjärna att få ut så mycket hälsa som möjligt för varje skattekrona som satsas. Samma princip ska gälla för subvention av tandvård. Det innebär till exempel att en behandling inte ska subventioneras om det finns en likvärdig till ett lägre pris, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på TLV.

TLV:s uppdrag är bland annat att besluta om vilka tandvårdsbehandlingar som ska ingå i det statliga tandvårdsstödet. TLV ska också besluta om den referensprislista som utgör grunden för beräkningen av statens subvention. Referensprislistan kan också användas av patienten för att jämföra med de priser olika tandläkare tar.

- Tandvård som gör att patienten slipper smärta och sjukdomar ska subventioneras, liksom tandvård som ger patienten förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder. I valet mellan likartade behandlingar subventioneras den billigaste behandlingen, säger Ann-Christin Tauberman.

I samband med tandvårdsreformen avsätter staten 6 miljarder varje år till tandvård. Det är dubbelt så mycket som tidigare. Läkemedel subventionerades med nästan 20 miljarder 2007.

För ytterligare information kontakta:
Gun-Britt Lundin, samordnare tandvård, telefon: 08 568 420 89
Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon: 08 568 420 88

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2008