Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Losec Medartuum förlorar subvention

Magsyraläkemedlet Losec Medartuum kommer inte längre att vara subventionerat från den 1 maj 2008. Länsrätten går emot det överklagande som företaget Medartuum lämnat in efter LFN:s beslut att slopa subvention för läkemedlet.

I januari 2006 presenterade Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, sin granskning av läkemedel mot magsår och sura uppstötningar. LFN beslutade då att slopa subventionen för drygt 30 av de granskade läkemedlen, däribland Losec Medartuum.

Läkemedlet är en parallellimporterad variant av Losec. LFN anser att Losec Medartuum är orimligt dyrt i förhållande till den medicinska effekt det tillför. Läkemedlet kostar nästan tio gånger så mycket som billigare Losec-kopior.

- Vårt arbete syftar till att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattepengar som går till läkemedel. Det är inte rimligt att samhället ska subventionera dyra läkemedel när det finns alternativ som ger samma effekt men till ett lägre pris. De pengarna gör större nytta inom andra områden i vården, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra resulterade i att ett flertal läkemedel togs bort från högkostnadsskyddet eftersom det finns mer prisvärda preparat med samma effekt. I samband med att genomgången presenterades beräknades det att många miljoner kronor om året skulle sparas genom dessa beslut. Länsrättens beslut gäller tills en domstol har beslutat något annat och Medartuum har tre veckor från den 23 januari på sig att överklaga.

LFN presenterar den 15 februari en genomgång av läkemedel mot högt blodtryck. Det är den fjärde genomgången av läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet av sammanlagt 50 genomgångar. Genomgångarna syftar till att granska vilka läkemedel som ska subventioneras och därmed räknas in i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2008