Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nämnden för statligt tandvårdsstöd fulltalig

Regeringen har idag utsett ytterligare ledamöter till Nämnden för statligt tandvårdsstöd som därmed är fulltalig. Nämnden ska bland annat besluta om regler för subvention av tandvård samt referenspriser för tandvård.

Som ett led i genomförandet av regeringens tandvårdsreform har regeringen idag utsett ytterligare ledamöter till Nämnden för statligt tandvårdsstöd. Därmed är nämnden fulltalig. Nämnden kommer bland annat att besluta om regler för ersättningsberättigad tandvård och referenspriser i det statliga tandvårdsstödet.

Ordförande är, som tidigare beslutats, Stig Nyman (kd) med lång erfarenhet som hälso- och sjukvårdspolitiker. Stig Nyman är idag biträdande finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

I och med dagens beslut kompletteras nämnden med

  • Solveig Ternström, riksdagsledamot (c) (ledamot),
  • Erna Zelmin, generaldirektör vid Rättsmedicinalverket (vice ordförande och ersättare),
  • Ola Johansson, sakkunnig (ersättare),
  • Shori Zand, VD för vårdföretaget Avesina AB (ersättare).

Nämnden består av följande ledamöter:
Stig Nyman, biträdande finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Fredrik Bystedt, enhetschef, Konjunkturinstitutet, Bengt Franzon, privattandläkare, Stockholm, Björn Klinge, professor, Karolinska institutet, Ulf Persson, verkställande direktör, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, Solveig Ternström, riksdagsledamot (ny), Kerstin Öhrn, tandhygienist, prorektor, Högskolan Dalarna.

Ersättare:
Erna Zelmin, generaldirektör vid Rättsmedicinalverket (ny), Göran Arvidsson, docent, f.d. forskningsledare Studieförbundet Näringsliv & Samhälle (SNS), Benny Enbuske, klinikchef, Folktandvården, Norrbottens läns landsting, Ola Johansson, sakkunnig (ny), Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdschef, Västra Götalandsregionen, Mats Trulsson, docent, Karolinska institutet, Shori Zand, VD för vårdföretaget Avesina AB (ny).

Nämnden är det beslutsfattande organet för tandvård inom TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Det nya tandvårdsstödet trädde i kraft den 1 juli 2008 med målet att det ska bli billigare att gå till tandläkaren, speciellt för dem som har omfattande tandvårdsbehov.

Nämnden för statligt tandvårdsstöd sammanträder för första gången den 10-11 september 2008.
Fram till årsskiftet 2008/2009 gäller regeringens beslut om referenspriser för tandvård samt vilken tandvård som subventioneras.

För ytterligare information kontakta:
Stig Nyman, ordförande Nämnden för statligt tandvårdsstöd, telefon: 070 372 34 05
Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon: 08 568 420 88

Sidinformation


Publicerad
14 oktober 2008