Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedelskostnaderna ökade med 4,4 procent

Landstingens kostnader för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet uppgick till knappt 15,5 miljarder kronor under årets första nio månader. Det är en ökning med 4,4 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Kostnaderna för subventionerade läkemedel fortsätter att stiga. Ökningen med 4,4 procent under januari till september i år kan jämföras med helåret 2007 då kostnaden för läkemedelsförmånen steg med 4,2 procent. Ökningstakten är dock låg jämfört med 1990-talet, då kostnaderna ökade med runt tio procent per år.

- Det viktigaste är att samhället får ut så mycket hälsa som möjligt av varje skattekrona som satsas på läkemedel. Ibland är det mer kostnadseffektivt att subventionera ett dyrt men effektivt läkemedel än ett som är billigare men mindre effektivt, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Den största procentuella kostnadsökningen står vaccin mot livmoderhalscancer för. Gardasil ingår i högkostnadsskyddet sedan maj 2007 och Cervarix sedan mars 2008. Under årets första nio månader har kostnaderna ökat med 450 procent, från 8 miljoner kronor förra året till 44 miljoner kronor i år.

Även kostnaderna för läkemedel mot reumatism fortsätter att öka. Kostnaderna under årets första nio månader var 864 miljoner kronor, en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen beror bland annat på att allt fler använder dessa läkemedel och att de har fått fler användningsområden.

Kostnaderna för läkemedel mot magsyra fortsätter minska, trots att användningen ökar. Efter de nio första månaderna 2007 låg kostanden på 387 miljoner kronor. Motsvarande siffra i år är till 327 miljoner kronor. Minskningen beror dels på priskonkurrens, dels på TLV:s granskning av läkemedelsgruppen under 2006, då ett tjugotal läkemedel förlorade sin subvention.

- Våra granskningar av läkemedelsgrupper frigör pengar som kan användas inom andra angelägna områden i vården. Näst på tur står granskningen av läkemedel mot depression som presenteras i slutet av året, säger Ann-Christin Tauberman.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Hultin, tf informationschef, telefon: 08 568 420 88

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) främsta uppgift är att besluta om vilka tandvårdsåtgärder, läkemedel och förbrukningsartiklar som ska subventioneras av samhället. Tandvård subventioneras med 6 miljarder kronor om året. Läkemedel och förbrukningsartiklar subventionerades med nästan 20 miljarder kronor 2007.

Tabell över försäljning av läkemedel:

Landsting, följt av försäljning i miljoner kronor mellan januari-september 2008, samt förändring i procent sedan samma period förra året:

 • Gotland, 99 miljoner kronor, 8,6 %,
 • Västmanland, 431 miljoner kronor, 7,7 %,
 • Örebro, 426 miljoner kronor, 7,2 %,
 • Blekinge, 249 miljoner kronor, 6,1 %,
 • Dalarna, 485 miljoner kronor, 6,0 %,
 • Kronoberg, 327 miljoner kronor, 5,9 %,
 • Stockholm, 3 120 miljoner kronor, 5,9 %,
 • Skåne, 2 258 miljoner kronor, 5,2 %,
 • Uppsala, 531 miljoner kronor, 5,2 %,
 • Södermanland, 444 miljoner kronor, 4,9 %,
 • Kalmar, 366 miljoner kronor, 4,7 %,
 • Halland, 483 miljoner kronor, 4,3 %,
 • Västernorrland, 444 miljoner kronor, 4,1 %,
 • Gävleborg, 472 miljoner kronor, 3,0 %,
 • Västra Götaland, 2 515 miljoner kronor, 3,0 %,
 • Norrbotten, 452 miljoner kronor, 2,7 %,
 • Östergötland, 630 miljoner kronor, 2,6 %,
 • Värmland, 508 miljoner kronor, 1,8 %,
 • Västerbotten, 464 miljoner kronor, 1,8 %,
 • Jönköping, 539 miljoner kronor, 1,3 %,
 • Jämtland, 198 miljoner kronor, -0,6 %,
 • Totalt, 15 440 miljoner kronor, 4,4 %,

Källa: Apotekets försäljningsstatistik

Sidinformation


Publicerad
21 oktober 2008