Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

LFN:s remissvar för Apoteksmarknadsutredningen

Ett nytt prissättningssystem på en omreglerad apoteksmarknad måste utgå från incitament för apoteken att tillhandahålla billiga läkemedel för kunden. Utredningens förslag för generiskt utbyte är för komplicerat och leder inte i denna riktning. LFN har därför tagit fram en alternativ lösning för prissättningen av generika som vi tror kan fungera bättre.

I vårt remissvar så kommer vi huvudsakligen att kommentera utredningens förslag till prissättning av utbytbara läkemedel, eftersom det mest berör vår verksamhet och utgör de mest svårbemästrade delarna i utredningens uppdrag.

I den nuvarande modellen för generiskt utbyte finns tydliga incitament för läkemedelsföretagen att sänka sina priser på generika. Priserna har sjunkit med upp till 90 procent efter att patenten gått ut. Vi vill även framöver se en prissättningsmodell som ger kontinuerlig prispress nedåt.

Utredaren föreslår i sitt betänkande en modell där apoteken ska förhandla om inköpspriserna på generika och där LFN sätter priset mot kunden. Vi tror inte det leder till lägre priser på generika. Apoteken kommer att sälja det läkemedel de gör störst vinst på snarare än det som ger det lägsta priset för kunden.

Det förslag vi presenterar utgår från att kunden inte är uppmärksam på priset på receptbelagda läkemedel. Kunden betalar i genomsnitt bara 20 procent av vad läkemedlet kostar. För de som tar många eller dyra mediciner betalar samhället hela kostnaden. Kunden behöver därför inte leta efter låga priser på receptbelagda läkemedel. Om apoteken lyckas förhandla fram låga inköpspriser på läkemedel har de inte incitament att föra det låga inköpspriset vidare till försäljningspriset till kunden. Vi vill att det ska vara kunden och därmed skattebetalaren som erbjuds de fördelar som hård priskonkurrens mellan läkemedelsföretagen leder till.

Utredarens förslag innebär också att vi måste bygga upp en omfattande byråkrati, där LFN ska granska alla avtal mellan inköpare och företag i syfte att besluta om försäljningspriset.

Vi föreslår i stället en prissättningsmodell utan förhandling som ligger nära det system vi har idag. En fördel med ett system utan prisförhandlingar är också att det ger större möjlighet för små aktörer att hävda sig. Modellen har följande utgångspunkter:

• skattebetalaren och kunden ska även framöver erbjudas ett så lågt pris som möjligt för de läkemedel vars patent har löpt ut.
• apoteken ska kunna tjäna pengar på försäljning av generika.

Apoteken får ersättning för utförd tjänst men tjänar inga pengar på mellanskillnaden mellan inköpspris och försäljningspris. Dessutom får en extra ersättning om de säljer det billigaste läkemedlet i en utbytesgrupp.

Sidinformation


Publicerad
21 oktober 2008
Till toppen